موارد شامل پشتیبانی

/ / پشتیبانی سایت
  1. اضافه، حذف و ویرایش کردن صفحات و منو ها
  2. اضافه ، حذف و ویرایش تصاویر و گرافیک ها
  3. اضافه کردن پلاگین به منظور فعال تر کردن سایت از جنبه های مختلف
  4. درج، حذف و تولید محتوا